Zaļās prasmes

Izglītības programmas mērķis: Apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas,  resursu taupošai un energoefektīvai saimniekošanai, kā arī ikdienā pieņemt videi labvēlīgus un “zaļajai domāšanai” atbilstošus lēmumus.

Programmma.

  • Ekonomikas un dabas vides mijiedarbība. Ilgtspējīgā attīstība tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
  • Dabas resursu klasifikācija. Resursu krājumi un to vērtēšanas metodes
  • Atjaunojamo un neatjaunojamo resursu loma ekonomikā, to ilgtspējīga apsaimniekošanas metodes.
  • Materiālu plūsmas ekonomikā. Produkta aprites cikla analīze
  • Atkritumu plūsmas ekonomikā. Atkritumu un izmešu regulēšanas metodes
  • Videi draudzīgas uzņēmējdarbības principi. Dabas resursu ekonomija
  • Inovatīvas, ilgtspējīgas un videi draudzīgas uzņēmējdarbības vadības modelis
  • Vides pārvaldības sistēmas. Uzņēmējdarbības dabas resursu patēriņa un vides ietekmes monitoringa metodes.

 

Mācību ilgums: 60 akadēmiskās stundas
Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.

0 Comments

No Comment.