Zaļais iepirkums

Zaļais iepirkums, kā to izprast un veikt

 Semināra mērķis: sniegt praktiskus padomus zaļā publiskā iepirkuma organizēšanai; ieteikumi videi draudzīgas būvniecības veicināšanai – projektēšanā, būvdarbu procesā, būvju ekspluatācijas un nojaukšanas posmos.

 Mērķa auditorija: Dažādu līmeņu valsts pārvaldes institūciju un uzņēmumu speciālisti, kuri nodarbojas ar iepirkumu plānošanu un lēmumu pieņemšanu publiskā iepirkumu jautājumos.

 Semināra saturs:

  • Videi draudzīga publiskā iepirkuma principi;
  • Vadlīnijas videi draudzīgu iepirkumu veikšanai, to izmantošana. Citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze;
  • „Zaļais iepirkums” projektēšanā un būvniecībā;
  • Preču/būvdarbu dzīves cikla analīze. Lietotāju apmācību nozīme;
  • Ekomarķējumi, to izmantošana iepirkumos.
  • Praktisku piemēru analīze;
  • Izmaiņas Publisko iepirkumu likumā(10.10.2014.) un to ietekme no pasūtītāja un uzņēmēja pozīcijām iepirkuma procedūrās;
  • Atbildes uz auditorijas jautājumiem.

Pasniedzēja: Kristīne Zubkāne, tiesību zinātņu maģistre, daudzu gadu praktiskā darba pieredze Iepirkumu uzraudzības birojā, saistībā ar publisko iepirkumu dokumentācijas pārbaudi un izvērtēšanu, sarunu procedūru pamatojumu atbilstības izvērtēšanu, semināru vadīšanu valsts iestādēm un pašvaldībām par publisko iepirkumu procedūrām ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu ietvaros. Kristīne ir izstrādājusi vairākus metodoloģiskos ieteikumus un vadlīnijas par publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu piemērošanu.

 Mācību ilgums: 4 akad. stundas

 

0 Comments

No Comment.