Vides aizsardzības pamati

Izglītības programmas mērķis: Veidot izpratni par vides aizsardzības un dabas resursu lomu ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Programmma.

  • Ekonomikas un dabas vides mijiedarbība.
  • Vides aizsardzības svarīgākās problēmas. Dabas resursu klasifikācija.
  • Atjaunojamo un neatjaunojamo resursu  ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodes.
  • Produkta aprites cikla analīze. Eko-dizaina principi.
  • Materiālu plūsmas ekonomikā. Cirkulārā ekonomika un atkritumu samazināšanas metodes.
  • Sistēmas ilgtspējas analīze izmantojot ISIS metodi.
  • Vides problēmu analīze izmantojot DPSIR sistēmu. Tās pielietojums dažādos vadības līmeņos.
  • Ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīgas attīstības rādītāji.

 

Mācību ilgums: 60 akadēmiskās stundas
Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.

 

0 Comments

No Comment.