Veiksmīgas prezentācijas prasmes

Semināra mērķi:

 • Kā veidot prezentācijas saturu
 • Noskaidrot, faktorus, kas ietekmē klausītājus
 • Izpētīt neverbālās komunikācijas lomu un ietekmi
 • Izprast pierādījumu nozīmi runā
 • Iepazīties ar dažādām runas/ uzstāšanās gatavošanas metodēm
 • Iepazīties ar prezentācijas stiliem
 • Praktiski uzlabot savu uzstāšanās prasmi

 Metode – praktizēšanās prezentāciju sagatavošanā un video ieraksta analīze.

 Semināra saturs:

 • Sagatavošanās prezentācijai.
 • Mērķauditorija.
 • Prezentācijas mērķis un iespējamie palīglīdzekļi to izmantošanā.
 • Prezentācijas sagatavošana izmantojot PP šablonus.
 • Kādi noteikumi jāievēro veidojot slaidus kā ilustrācijas, tabulas un shēmas.
 • Prezentācijas struktūra – ievads, galvenā daļa, noslēgums.
 • Ievada daļā izmantojamie paņēmieni auditorijas ieinteresēšanai.
 • Metaforu izmantošana prezentācijas ievadā.
 • Galvenās daļas sagatavošana un novadīšana.
 • Argumentācijas un pārliecināšanas tehnikas.
 • Auditorijas uzmanības noturēšanas paņēmieni.
 • Nobeiguma fāzes sagatavošana.
 • Ko svarīgi būtu izdarīt nobeiguma posmā.

 Mācību ilgums: 2 dienas – 14 akad.stundas 

Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.

Sandra Pallo – Enika – personāla vadības konsultante, vada seminārus un treniņus personāla vadības, organizācijas kultūras un saskarsmes jomās. Sandra ir ieguvusi sertifikātu par tiesībām vadīt komandas treniņus pēc Furmana (Somija) metodes – RETEAMING. Biznesa treniņu vadītāja ar lielu pieredzi.

0 Comments

No Comment.