Vadības sistēmas

Nacionālo un vietējā līmeņa plānošanas sistēmas izstrāde:

 • konsultācijas normatīvās bāzes izstrādē,
 • plānošanas dokumentu izstrādē,
 • metodoloģiskā palīdzība,
 • valsts pārvaldes amatpersonu apmācības.

Nacionālo plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izstrāde un ieviešana: 

 • konsultācijas,
 • metodiskā palīdzība indikatoru definēšanai, ieviešanai un uzraudzībai.

Sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu attīstība:

 • sociālās palīdzības sistēmas izveide,
 • metodiska palīdzība normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē,
 • metodiskā palīdzība sociālo pakalpojumu definēšanā un ieviešanā,
 • sociālo dienestu struktūras izveidošana.

Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde: 

 • konsultācijas par iekšējā audita standartiem – CoSO, Turnbull, SOX, COBIT.;
 • metodiskā palīdzība normatīvo aktu izstrādei un iekšēja audita struktūrvienību ieviešanai,
 • darbinieku apmācības par iekšējās kontroles un iekšējā audita veikšanu.

Kvalitātes vadības sistēmu izstrāde un ieviešana publiskā un privātā sektorā:

 • EFQM,
  Investors in Excellence,
  ISO 9001,
  ISO 14001,
  OHSAS 18001,
  COBIT, CAF,
  ISO 27001.

Valsts un pašvaldību programmu un starptautisko projektu ex-ante, mid-term, ex-post novērtēšana:

 • Konsultācijas metodoloģijas izstrādē,
 • novērtējuma veikšana.

Cilvēkresursu attīstības sistēmas izveidošana: 

 • Profesionālo asociāciju kapacitātes stiprināšana un līdzdalība profesionālās izglītības attīstībā;
 • Tehniskā palīdzība augstākās izglītības programmu izstrādē atbilstoši starptautiskajiem standartiem;
 • Valsts pārvaldes darbinieku profesionālās kapacitātes paaugstināšana (mācības komandas veidošanas, līderības, politikas analīzes jautājumos);
 • Koučinga un mentoringa sistēmas izveidošana.
0 Comments

No Comment.