Saskarsmes īpatnības ar dažādu sociālo grupu cilvēkiem

Mācību ieguvums: Izpratne par komunikācijas procesa elementiem dažādu sociālo grupu cilvēkiem. Verbālo un neverbālo komunikāciju, pārliecināšanas un argumentācijas taktikām, manipulāciju un aktualizāciju, emocionālās paškontroles metodēm un nozīmi.

Semināra saturs:

 1. Izpratne par sabiedrības un indivīda kopējām attīstības likumsakarībām.
 2. Sociālās grupas un to raksturojums( jaunieši, vidēja vecuma cilvēki, senjori).
 3. Latvijas sabiedrības problemātiskās sociālās grupas un to raksturojums :
 • trūcīgie,
 • neizglītotie,
 • pēc ieslodzījuma,
 • garīgi slimi,
 • cilvēki ar īpašām vajadzībām,
 1. Dažādu sociālo grupu vērtības un vajadzības.
 2. Profesionālas komunikācijas pamatprincipi.
 3. Komunikācijas problēmas.
 4. Kā veiksmīgāk veidot komunikāciju.
 5. Bailes kā barjera komunikācijas procesā.

Mācību ilgums: 8 akad.stundas (6 astron. stundas)

Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.

Pasniedzēja: Sandra Pallo – Enika – personāla vadības konsultante, vada seminārus un treniņus personāla vadības, organizācijas kultūras un saskarsmes jomās. Sandra ir ieguvusi sertifikātu par tiesībām vadīt komandas treniņus pēc Furmana (Somija) metodes – RETEAMING. Biznesa treniņu vadītāja ar lielu pieredzi.

 

0 Comments

No Comment.