Reputācijas vadība

Reputācijas vadība

Izglītības programmas mērķis: papildināt pašvaldību un valsts iestāžu struktūrvienību vadītāju zināšanas sabiedriskajās attiecībās, kas attīstītu organizācijas sadarbības prasmes un veicinātu pozitīvas sabiedrības domas un organizācijas tēla uzturēšanu un pilnveidotu darbinieku zināšanas sabiedrības informēšanā. Radīt izpratni par organizācijas reputācijas sasaisti ar pakalpojumu sniegšanas kvalitāti; kā mērīt organizācijas reputāciju; kā noturēt un aizsargāt organizācijas reputāciju; kā rīkoties krīzes situācijās.

Programmma:

Reputācijas jēdziens publiskajā sektorā

 • Reputācijas jēdziens,
 • Reputācijas sastāvdaļas,
 • Reputācija un iestādes identitāte,
 • Reputācija, atpazīstamība un uzticēšanās,
 • „Reputācijas” karte publiskajā sektorā.

Reputācijas vadības mērķauditorijas

 • Mērķauditorijas definēšana,
 • Klientu apkalpošanas ietekme uz reputāciju.

Iestādes reputācijas mērīšana

 • Mērīšanas kritēriji un metodes,
 • Ētikas kodeksu un klientu apkalpošanas standartu loma,
 • Iegūto mērījumu izmantošana,
 • Piemēri no citu ES valstu publiskā sektora.

Iestādes reputācijas veidošana

 • Reputācijas zaudēšana un atgūšana,
 • Reputācijas vadības vieta iestādes vadības sistēmā,
 • CAF 2006 vadlīnijas reputācijas vadībai iestādēs,
 • Reputācijas vadības plānošana. Reputācijas pārbaude,
 • Iekšējā komunikācija un iekšējā lojalitāte,
 • Piemēri no citu ES valstu publiskā sektora.

Reputācijas risku vadība

 • Reputācijas riski,
 • Krīzes, to vadība.

Mācību ilgums: 8 akad.stundas (6 astron. stundas)
Pasniedzēja-konsultante: Iveta Reinholde – LU asociētā profesore. Specializējusies rīcībpolitiku ex-ante un ex-post novērtēšanā, kvalitātes vadība un audits (ISO 9001, CAF, EFQM) procesu vadība publiskajā sektorā. Lasījusi lekcijas ārvalstu augstskolās: Norvēģijā, Japānā, Lietuvā, Igaunijā. Pētnieciskās intereses saistītas ar reformu un pārmaiņu procesiem valstī, gan veicot rīcībpolitiku analīzi un novērtēšanu, gan konsultējot un vadot starptautisku organizāciju finansētu projektu ieviešanu.

Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli
Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.

0 Comments

No Comment.