Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana

Mācību mērķis: Sniegt dalībniekiem praktiskas iemaņas laika plānošanā un darba organizēšanā.

Mācību metodika: semināra programma orientēta uz praktisko iemaņu, kuras var izmantot ikdienas darbā, apgūšanu. Semināra programma tiek pasniegta lekcijas veidā ar praktiskām darbībām un diskusijām. Semināra laikā tiks veikts esošās komandas darba
novērtējums. Dalībnieki saņems daudz noderīgu un praktiski pielietojamu materiālu ikdienas darbā.

Programmas īss apraksts:

  • Mērķu noteikšana
  • Prioritāšu noteikšana.
  • Rīcības plānu izveide
  • Laika plānošana, darba grafika izveidošana.
  • Vadītāja „laika zagļi”.
  • Efektīva sapulču vadīšana.
0 Comments

No Comment.