Personālvadība

Kompetenču moduļa izveidošana un darbinieku kompetenču novērtēšana 

Semināra laikā tiks apskatīti jautājumi saistīti ar personāla kompetenču un darba rezultātu novērtēšanu dažādos darba tiesisko attiecību posmos, kā arī analizētas piemērojamās metodes. Tā kā personāla kompetenču un darba rezultātu novērtēšana Darba likumā nav noteikts kā obligāts personāla vadības process, tad pirms tā ieviešanas svarīgi ir apzināties tā nepieciešamību un rezultātu turpmāko piemērojamību.

 

Darbinieku vadīšana (24 akadēmiskās stundas)

Pilnveidot vadītāju zināšanas un iemaņas, lai uzlabotu vadības darba efektivitāti;
Veicināt izpratni par sevi kā veiksmīgu vadītāju/ līderi uzņēmumā;
Veidot pozitīvu un produktīvu darba vidi;
Pilnveidot vadīšanas prasmes, komunikāciju savā starpā un ar darbiniekiem.

 

Pasākumu organizēšana un vadīšana (8 akadēmiskās stundas)

Seminārs ir domāts visiem, kas vēlas  iegūt ieskatu publisku pasākumu organizēšanas un vadīšanas pamatzināšanās. Semināra laikā tiks rosināts radošums, veidotas jaunas idejas un ierosmes aktuālu, interesantu pasākumu veidošanai. Šī semināra laikā saņemsiet kompetenta speciālista skaidrojumu jautājumiem ar kuriem saskaras pasākumu organizatori.

0 Comments

No Comment.