Pārmaiņu vadīšana

Mācību mērķis: apgūt prasmes kā vadīt cilvēkus pārmaiņu procesā, komunikāciju ar pārmaiņās iesaistītajām pusēm un efektīvu mācīšanās un zināšanu vadības procesu izveidošanu, kas ietver biznesa procesu plānošanas un vadību, personāla un iekšējās komunikācijas pasākumus; izvērtēt plānoto vai jau iesākto pārmaiņu projektu riskus un sniegt priekšlikumus to kontrolētai vadībai;

Mācību programmas īss saturs:

  • Pārmaiņu procesa raksturojums
  • Pārmaiņu veidi un modeļi
  • Pārmaiņu procesa dzīvescikls.
  • Pārmaiņu plāna veidošana
  • Pārmaiņu veiksmes faktori.
  • Komunikācija pārmainu procesā
  • Darbinieku pretestības novēršana
  • Vadības kļūdas pārmaiņu procesā

Mācību metodika: interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē: lekcija, diskusijas, praktisko uzdevumu risināšana, lomu spēles, situāciju analīze, konsultējot praktiskos pārmaiņu vadības jautājumos, vadīt grupu diskusijas un/ vai komunikācijas prasmju treniņus, lai palīdzētu vadītājiem efektīvi īstenot un uzraudzīt pārmaiņu procesu.

0 Comments

No Comment.