Pārbaudes process un audits

Mācību mērķis: Radīt izpratni par datu iegūšanas metodēm ar IT palīdzību, datu analīzes veidiem un rezultātu formulēšanu, datu dokumentēšanas pieejām. Pārbaudes procedūrai ieteicamo dokumentu saglabāšana un dokumentēšana.

Programma:
Audits, tā veidi.

Pārbaudes procedūras:

  • Audita un pārbaudes procedūru saikne;
  • Kritēriju, pierādījumu, secinājumu un slēdziena saikne pārbaudes laikā
  • Pārbaudes procedūru veidi, tipi un to izvēle
  • Pārbaudes procedūras ES (piem., vienkāršota procedūra)
  • Pārbaudes procedūru saikne ar iestādes vadības sistēmu

Pārbaudes dokumentēšana:

  • Pārbaudes plāna sagatavošana
  • Pārbaudes procedūru dokumentēšanas veidi
  • Dažādi piemēri un pieejas dokumentēšanai

Datu iegūšana un datu analīze pārbaudes veikšanai.

Mācību ilgums: 8 akad.stundas (6 astron. stundas)
Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.
Pasniedzēja-konsultante: Iveta Reinholde – LU asociētā profesore. Specializējusies rīcībpolitiku ex-ante un ex-post novērtēšanā, kvalitātes vadība un audits (ISO 9001, CAF, EFQM) procesu vadība publiskajā sektorā. Lasījusi lekcijas ārvalstu augstskolās: Norvēģijā, Japānā, Lietuvā, Igaunijā. Pētnieciskās intereses saistītas ar reformu un pārmaiņu procesiem valstī, gan veicot rīcībpolitiku analīzi un novērtēšanu, gan konsultējot un vadot starptautisku organizāciju finansētu projektu ieviešanu.

0 Comments

No Comment.