Pārbaudes procedūras un to izpildes pieeja

Pārbaudes procedūras un to izpildes pieeja

Pārbaudes procedūras

 • Pārbaudes procedūru veidi, tipi un to izvēle
 • Pārbaudes procedūras ES (piem., vienkāršota procedūra)
 • Pārbaudes procedūru saikne ar iestādes vadības sistēmu
 • Pārbaudes plāna sagatavošana

Pārbaudes dokumentēšana

 • Pārbaudes procedūru dokumentēšanas veidi
 • Dažādi piemēri un pieejas dokumentēšanai

Datu iegūšana pārbaudes veikšanai

 • Ģenerālās kopas noteikšana un atbilstošas izlases veidošana
 • Datu ieguves metodes un pieejas
 • Datu ticamības, reprezentativitātes pārbaude
 • Dažādu datu bāžu izmantošanai datu analīzei
 • Datu uzkrāšana turpmākajam pārbaudes procedūrām

Datu analīze

 • Datu analīzes metodes
 • Datu interpretācija secinājumu veidošanai

 

0 Comments

No Comment.