Par mums

SIA „Ķemers Business and Law Company” ir LR reģistrēts komersants ar pamata darbības virzieniem pētniecība, konsultācijas un apmācība. Apmācību jomā esam specializējušies pieaugušo tālākizlītības jomā. Šajā virzienā esam strādājuši un sagatavojuši vairāk kā 30 apmācību progrmmas ar kompetentu pasniedzēju kolektīvu.

Mēs apzināmies, cik liela loma sabiedrībā ir nepārtrauktai zināšanu papildināšanai, tāpēc esam pārliecināti, ka mūsu piedāvājums ir aktuāls un nepieciešams. Mūsu uzņēmuma darbība ir vērsta uz izaugsmi, jaunu zināšanu un aktuālas informācijas sniegšanu. Garantējam individuālu pieeju katram klientam un situācijai. Saviem klientiem nodrošinām kvalitatīvu un plašu pakalpojumu klāstu.

Misija:
Uzņēmuma misija ir piedāvāt kvalitatīvu pakalpojumu. Būt lietderīgam un laikmetīgam uzņēmumam, kas uzklausa klientu vēlmes un īsteno tās. Pilnveidot savu darbību, lai tā atbilstu pašreizējām un nākotnes vajadzībām. Būt stabilam sadarbības partnerim.

Vīzija:
Uzņēmuma vīzija ir ieņemt līdera pozīciju konsultāciju un apmācību jomā Latvijas tirgū.

Mērķi:
Uzņēmuma mērķis ir  atpazīstamība Latvijā un Eiropā konsultāciju un profesionālo apmācību jomā.
Atbilstoši noteiktai kvalitātes politikai tiek noteikti izmērāmi kvalitātes mērķi konkrētam pārskata periodam.
Nodrošinot kvalitatīvu klientu servisu, dibinot partnerattiecības ar sociālajiem partneriem, turpinot investēt uzņēmuma attīstībā, mūsu stratēģiskais mērķis ir ieņemt līdera pozīciju valsts pārvaldes darbinieku apmācībā Latvijas tirgū. 

Mūsu vērtības:
Atbildība. Mēs rīkojamies atbildīgi pret saviem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem, iekļaujot sociālos aspektus uzņēmuma ikdienas darbībā.
Kvalitāte. Mūsu galvenais mērķis ir sniegt aktuālas zināšanas un kvalitatīvus pakalpojumus.
Ieguvums. Uzņēmums rūpējas, lai klienti varētu saņemt kvalitatīvas apmācības, konsultācijas un pakalpojumus.
Biznesa attīstība. Uzņēmums savu darbības attīstību plāno atbilstīgi tirgus tendencēm, kā arī nepārtraukti meklē inovatīvus risinājumus darbības pilnveidošanai.

Uzņēmums dibināts 2010. gada 22. septembrī.
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijā reģistrēta un akreditēta izglītības iestāde, reģ. apl. nr. 4360801049

0 Comments

No Comment.