Ogres novada AP 2021-2027 izstrāde

Atpakaļ > Ogres  novada AP 2021-2027 izstrāde

Uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Minētais lēmums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16253).

 

Attīstības Programmas izstrādes uzsākšanas 2021.-2027.g. dokumenti 

Sabiedrības iesaiste

Ogres novada kultūras un mākslas iestāžu pārstāvju darba grupa – 08.septembris plkst. 9:00-10:30

Ogres novada uzņēmumu, t.sk. Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvju un tūrisma nozares pārstāvju  darba grupa (vadītājs –) -08.septembrisplkst. 11:00-12:30

Ogres novada veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu pārstāvju darba grupa  –  08.septembris. 13:00-14:30

Ogresgala teritoriālā darba apakšgrupa– 08.septembris. 15:00-16:30

Ogres novada izglītības un sporta iestāžu pārstāvju darba grupa –08.septembris plkst. 17:00-18:30

 


 

Ogres novada Attīstības programmas izstrādes vadības grupa  – 29. maijs plkst. 10:00-11:30, Brīvības ielā 33, Ogre;

Ogres novada kultūras un mākslas iestāžu  pārstāvju darba grupa – 29. maijs plkst. 13:00-14:30, Brīvības ielā 33, Ogre;

Ogres novada uzņēmumu tsk. Ogres novada kapitālsabiedrību un tūrisma nozaru darba grupa 11.jūnijs plkst. 13:00-14:30, Brīvības ielā 33, Ogre;

Ogres novada veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu darba grupa – 11. jūnijs plkst. 15:00-16:30, Brīvības ielā 33, Ogre;

Ogres novada izglītības un sporta iestāžu pārstāvju darba grupa -18.jūnijs plkst. 11:00-12:30, Brīvības ielā 33, Ogre;

Saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojošajiem noteikumiem pasākumos, kuri stājās spēkā 12. maijā ievērojot  fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus dalībnieku skaits ir ierobežots (10-12 dalībnieki).

Ogresgala teritoriālā darba grupa: 9.jūnijs plkst 10:00-11:30; Brīvības ielā 33, Ogre, Ogresgala pagasts Ogre un Ogresgala pagasts

Suntažu teritoriālā darba grupa: 9.jūnijs plkst 12:15-13:45; “Tautas nams”, Suntažu pagasts, Suntažu un Lauberes pagasts

Madlienas teritoriālā darba grupa: 9.jūnijs plkst 14:35-16:15; Madlienas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Madlienas, Krapes un Ķeipenes pagasts

Taurupes teritoriālā darba grupa: 9.jūnijs plkst 17:00 -18:30;  Taurupe, Bērzu iela 6, Taurupes pagasts, Taurupes, Menģeles un Mazozolu pagasts

Saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežojošajiem noteikumiem pasākumos, kuri stājās spēkā 12. maijā ievērojot  fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus dalībnieku skaits ir ierobežots (10-12 dalībnieki).

Ogres novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja

Aptaujas anketa iedzīvotājiem

Aptaujas anketa uzņēmējiem

Ogre

Ogresgals

Madliena

Suntaži

Izstrādes darba grupas aktivitātes

1.Darba grupa sanāks 14. maijā plkst 11:00, Ogres novada pašvaldībā – Brīvības ielā 33, Ogre

Darba kārtībā Attīstības programmas 2020-2027 koncepta prezentācija, tematisko darba grupu laika grafika saskaņošana, aptaujas anketas koncepta saskaņošana un aptaujas laika saskaņošana, citi jautājumi.

 

Ogres novada pašreizējie attīstības plānošanas dokumenti

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam

Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība 2014.-2020.gadam

Ogres novada attīstības plānošanas izstrādes dokumenti 2021.-2027. g. Pirmā redakcija

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam

Ogres novada attīstības programma 2021.-2027.gadam

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība 2021.-2027.gadam

Projekta komanda

Edīte Ķemere

    Pieredze projektu koordinēšanā un vadībā kopš 2004. gada, prof. mg. Vides zinātnē un psiholoģijā. Pieredze komandas vadībā, reģionālās attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā. Pieredze Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un auditēšanā valsts pārvaldes iestādēs, personāla novērtēšanā un attīstībā.

 

Jānis Kauliņš

    Dr.Geogr. Ilggadīga pieredze pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanā (vairāk nekā 30 projekti), dalība starptautiskos piekrastes un tās ilgtspējības pētniecības projektos ES un Latvijā. Ilgtspējības mērīšanas indikatoru un to sistēmu speciālists, starptautisku publikāciju autors. Vairākus gadus piedalījies lauka pētījumos studentu apmācībā. Projekta metodiskais vadītājs, atbild par metodisko vadību kopumā, izstrādā situācijas analīzi, stratēģisko daļu.

Ilona Zeltiņa 

    Teritorijas un attīstības plānošanas speciāliste, daudzu gadu pieredze nozarē. RTU AF, arhitekta kvalifikācija, specialitāte – teritoriālplānošana. Attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādes un to vadīšana vairākās Latvijas pašvaldībās, sekmīga dalība starptautiskos konkursos. Projekta ietvaros – telpiskās attīstības vadlīniju izstrāde attīstības stratēģijai un programmai.

Cilda Purgale

    Daudzu gadu pieredze pašvaldības darba vadīšanā, budžeta plānošanā un investīciju piesaistē. Pieredze attīstības programmas investīciju plāna izstrādē kopš 2011. gada. Teicamas komunikācijas prasmes un izpratne par pašvaldības budžetu un tā plānošanu. Lauku uzņēmēju un iedzīvotāju konsultēšana Eiropas fondu apguvē, statistisko datu vākšana un apkopošana, darbs ar NVO un LEADER+ projektiem. Teicama noturība stresa situācijās, analītiskās un juridiskās prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas. Teicamas datorprasmes – MS Windows, MS Office, un Power Point, Microsoft Project.

    Lūdzam Ogres novada iedzīvotājus un uzņēmējus ņemt aktīvu līdzdalību “Ogres novada AP 2021.-2027.gada izstrādē”. Savus priekšlikumus rakstiet komentāru sadaļā.

0 Comments

No Comment.