Sociālais darbs

 

Pakalpojuma mērķis ir pašvaldību un citu palīdzošo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana, izstrādājot  vadības kvalitātes modeli un risku vadību, gan sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana, nodrošinot apmācības.

Piedāvājam apmācības par šādām tēmām:

 • Klientu apkalpošana, 8 akad/h
 • “Emocionālās inteliģences attīstīšana un paškontroles nozīme sociālā darba speciālistu praksē”, 8 akad/h
 • “Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem”, 8-12 akad/h
 • “Sociālā darba speciālistu psiholoģiskās kompetences pilnveide”, 16 akad/h
 • “Agresijas veidošanās teorijas un aprūpes īpatnības klientiem ar agresīvām izpausmēm”, 8 akad/h
 • “Profesionālā saskarsmes specifika darbā ar klientiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, psihiskām saslimšanām ”, 16 akad/h
 • “Profesionālā ētika sociālajā profesijā”, 8 akad/h
 • “Pievilcīga un pozitīva darba vide”(Korporatīvās), 15 akad/h
 • “Kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar pusaudžiem un jauniešiem ar deviantu uzvedību, ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, t.sk., uzvedības korekcijas plāna izstrādē”, 16 akad/h
 • “Kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām”, 8 akad/h
 • “Kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar vardarbībā cietušām pilngadīgām personām”, 8 akad/h
 • “Kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar vardarbīgām personām, t.sk., ar personām, kuras izcietušas sodu par seksuālu, fizisku un emocionālu vardarbību”, 8 akad/h

 

0 Comments

No Comment.