Kvalitātes vadība, audits

Konsultācijas-apmācības par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas soļiem pašvaldībā

 Konsultāciju-mācību programmas īss saturs:

 • Pārskats par kvalitātes modeļiem (ISO 9001, CAF, IWA 4, TQM, ISO 9004, Investors in Excellence, SERVQUAL) un to iespējamo pielietošanu publiskajā sektorā. Kvalitātes vadības modeļu savstarpējā kombinēšana un izmantošanas nosacījumi.
 • Novada domes vajadzību novērtējums un atbilstošākā kvalitātes modeļa izvēlē
 • Kvalitātes vadība projektos – starptautisko projektu vadības standartu PMBOK un ISO 10006 ieteikumi
 • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūves principi un ieviešanas posmi
 • Kvalitātes vadības sistēmai nepieciešami priekšnosacījumi un rezultāti.
 • Kvalitātes vadības sistēmai nepieciešamā dokumentācija, tās apjoms;
 • Kvalitātes vadības darbības politikas definēšana un ieviešana;
 • Vadības pārskatu sagatavošana un to sasaiste ar gada publiskajiem pārskatiem;
 • Kvalitātes vadības sistēmas pārbaude un pilnveidošana.

Ieguvumi:

 •  izprast kvalitātes vadības pieeju publiskā sektorā un projektu vadībā;
 •  zināšanas par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu iestādē un kvalitātes vadības principu izmantošanu projektos;
 •  izvēlēties kvalitātes modeli atbilstoši novada domes prasībām un vajadzībām.

 Mācību ilgums: 48 akadēmiskās stundas

Pasniedzēja: Iveta Reinholde

0 Comments

No Comment.