Energoefektivitātes pamati

Izglītības programmas mērķis: Apgūt zināšanas par siltuma un elektroenerģijas patēriņa samazināšanu, efektīvāku energoresursu izmantošanu gan privātajā, gan valsts un pašvaldības, gan komerciālajā sektorā un izlietošanu draudzīgāk, kā veikt energoresursu novērtēšanu, izvērtēt un pielietot efektīvas energoresursu izmantošanas metodes konkrētajās situācijās

Programmma.

  • Enerģija, tās problēmas pasaulē, Eiropā, Latvijā;
  • Ekonomika, vides ietekme, stratēģija, politika;
  • Enerģijas resursi, alternatīvas, atjaunīgā/zaļā enerģija;
  • Enerģijas efektīva un taupīga izmantošana;
  • Atjaunīgie energoresursi Latvijā: Saules, vējš, tekošs ūdens, biomasa, biogāze, ģeotermālais siltums, biodegvielas pārskats par tehnoloģijām, to vides ietekmi, ekonomiku, darba vietām, neatkarību.
  • Biomasa: Biomasas veidi ( koksne, salmi ); Tehnoloģijas, vides ietekme, ekonomika. 
  • Biogāze un biodegvielas; tehnoloģijas, vides ietekme, ekonomika. 
  • Vēja, saules un tekoša ūdens enerģija. 
  • Tehnoloģijas, efektivitāte.
  • Zaļās elektroenerģijas feed-in tarifi un atbalsta veidi.

 

Mācību ilgums: 60 akadēmiskās stundas
Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.

0 Comments

No Comment.