Eksperti

 

Mūsu rīcībā ir vairāk kā 50 pasniedzēji, kas ir augstas klases speciālisti dažādās jomās.

Iluta Arbidāne – Ekonomikas zinātņu doktors
Paulis Barons – Inženieru zinātņu doktors
Līga Lieplapa – Vides zinātņu doktors
Raimonds Ernšteins – Asociētais profesors vides zinātnēs
Inese Vorončuka – Asociētā profesore vadības zinātnēs
Maija Zakriževska– psiholoģijas doktors
Raina Vīra – Pedagoģijas doktore
Aigars Plotkāns – Ekonomisko zinātņu maģistrs, pedagoģijas maģistrs
Jānis Kauliņš – Vides zinātņu doktors, indikatoru sistēmu speciālists, teritoriju attīstības plānotājs
Iveta Baltiņa – Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Attālinātā darba konsultante
Sandra Pallo  – pedagoģijas maģistrs
Daina Romanovska– psiholoģijas maģistrs
Loreta Urtāne – Hidrobiologs
Kristīne Zubkāne– Maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās (LL.M)
Valdis Ķemers – hidromeliorācijas inženieris, sertificēts būvuzraugs

0 Comments

No Comment.