Būvniecības likums

Jaunā “Būvniecības likuma” būtiskie juridiskie aspekti un tā piemērošana praksē

Mācību programmas īss saturs:

  • Jaunā būvniecības likuma būtiskie juridiskie aspekti:
  • Nepieciešamo valsts un pašvaldību iestāžu saskaņojumu saņemšana;
  • Būvniecības un saistīto līgumu nosacījumu definēšana;
  • Būvniecības procesa uzraudzības un kontroles nodrošināšana atbilstoši likuma regulējumam;
  • Būvspeciālistu sertifikācijas un izglītības nosacījumi;
  • Jautājumi, diskusija.

 Mācību ilgums: 6 akad. stundas

Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.

Pasniedzēja: Kristīne Zubkāne, tiesību zinātņu maģistre, daudzu gadu praktiskā darba pieredze Iepirkumu uzraudzības birojā, saistībā ar publisko iepirkumu dokumentācijas pārbaudi un izvērtēšanu, sarunu procedūru pamatojumu atbilstības izvērtēšanu, semināru vadīšanu valsts iestādēm un pašvaldībām par publisko iepirkumu procedūrām ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu ietvaros. Kristīne ir izstrādājusi vairākus metodoloģiskos ieteikumus un vadlīnijas par publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu piemērošanu. Vairāku publikāciju autore par iepirkuma metodes piemērošanas specifiskiem nosacījumiem, Būvniecības procesa kārtību jaunajā būvniecības likumā, galvenie Līgumi būvniecības procesa ietvaros un citi svarīgi iepirkuma sagatavošanas jautājumi.

 

0 Comments

No Comment.