Attālinātais darbs un tā vadīšana

Mācību mērķis: Kursā par to, kā skaidri un konsekventi komunicēt uzņēmuma mērķus, procesus un norises, dot precīzu darba uzdevumu un kontrolēt tā izpildi, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt darbinieku sadarbību, motivēt un sniegt atgriezenisko saiti tad, ja vadītājs netiekas ar darbinieku klātienē.

Mācību programmas īss saturs:

  • Attālinātās vadīšanas izaicinājumi.
  • Darba izpildes kontrolēšana attālināti.
  • Informācijas un atbalsta sniegšana ikdienā.
  • Motivēšana un atgriezeniskā saite attālināti.

Mācību metodika: interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi apgūt prasmes attālinātā darba vadīšanai.

Sagaidāmais rezultāts: Izpratne par attālinās vadīšanas metodēm, personāla atlasi un tehnisko nodrošinājumu, darba izpildes kontrolēšanas metodēm.

0 Comments

No Comment.