Alternatīvu analīze projektu inicializācijas fāzē

Ieguvumi:

  • izprast kā optimāli līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos projektu inicializācijas fāzē;
  • izprast kā veidojas interešu pārstāvība rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesā.

Mācību programmas īss saturs:

  • Lēmumu pieņemšanas veidošanās process – kuras problēmas nonāk dienaskārtībā un kuras nenonāk;
  • Problēmu atlase un filtrēšana. Analīzes rīku izmantošana rīcībpolitikas problēmu analīzei un problēmas potenciāla noteikšanai;
  • Ieinteresētas puses (angl. stakeholders) rīcībpolitikas veidošanas procesā;
  • Ieinteresēto pušu analīze, to interešu un rīcības stratēģijas noteikšana;
  • Interešu pārstāvība rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesā;
  • Līdzdarbības veidi rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesā.
  • Rīcībpolitikas lēmumu veidi;
  • Rīcībpolitikas alternatīvu izstrādē. Kritēriji alternatīvu izvēlei.

Mācību ilgums: 6 akad. stundas

Dalībnieki saņem sertifikātu par dalību seminārā.
Pasniedzēja-konsultante: Iveta Reinholde – LU asociētā profesore. Specializējusies rīcībpolitiku ex-ante un ex-post novērtēšanā, kvalitātes vadība un audits (ISO 9001, CAF, EFQM) procesu vadība publiskajā sektorā. Lasījusi lekcijas ārvalstu augstskolās: Norvēģijā, Japānā, Lietuvā, Igaunijā. Pētnieciskās intereses saistītas ar reformu un pārmaiņu procesiem valstī, gan veicot rīcībpolitiku analīzi un novērtēšanu, gan konsultējot un vadot starptautisku organizāciju finansētu projektu ieviešanu.

0 Comments

No Comment.