Semināri dažādu jomu speciālistiem un vadītājiem

Sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem

Akad/h

Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem
Pasniedzēja Anita Lasmane

8

Delikventa uzvedība – speciālista loma, sadarbība un labās prakses metodes
Pasniedzēja Diāna Ziediņa

8

Metaforiski asociatīvo kāršu izmantošana sociālajā darbā
Pasniedzējas Agita Šmitiņa, Viktorija Gaina

6

Atkarības. Procesu atkarības.

8

Agresīvas reakcijas ķīmija
Pasniedzēja Anita Lasmane

8

Piedāvājam īpaši sagatavotus kursus zināšanu pilnveidei darbam ar sociālā riska grupām (naratīvs, garīgās veselības traucējumi, dzimumnoziegumi, padomdošana (krīzes intervence, depresija)

8-16

Komunikācijas prasmes

 Skatuves runa.
Skatuves runas sagatavošana.
(seminārs 1 / 2 dienas)
Pasniedzēja Madara Melne-Tomsone

16

Prezentācijas prasmes.
Efektīvas prezentācijas veidošanas principi.
Pasniedzēja Sandra Pallo

8

Vadības prasmes

 

Publiskie iepirkumi.  Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas kritiskie punkti.
Pasniedzēja Kristīne Zubkāne

8

Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana.
Pasniedzēja Vēsma Uzuleņa

8

Iekšējo auditoru apmācību kurss (ISO 9001 un ISO 19011)
Pasniedzēja Vēsma Uzuleņa

8

Risku vadība

Pasniedzēja Vēsma Uzuleņa

8

Lietišķā etiķete un profesionālā ētika.
Pasniedzēja Sandra Pallo

16

Darba snieguma sistēmas un darbinieku novērtēšana.
Pasniedzēja Sandra Pallo

32

Personāla psiholoģiskā novērtēšana un atlase
Pasniedzēja Aija Dudkina

16

Emocionālā inteliģence
Pasniedzēja Aija Dudkina

8

Darba vides psihoemocionālie riska faktori.
Pasniedzēja Aija Dudkina

16


Vair
āk informācijas par semināriem rakstot:info@kblc.lv
Vai zvanīt Mob.: +371 29285297; 20620488

 0 Comments

No Comment.