Aktuāli

Mēnesis

Semināru tēmas Nodarb.
ilgums
akad/st
Cena
bez
PVN

15. marts

2017.

Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana.
Pasniedzēja Iveta Reinholde
6

70,00

16. marts

2017.

Atkarības. Procesu atkarības.
Pasniedzēja Kristīne Mozerte
6

60,00

16. marts

2017.

Agresīvas reakcijas ķīmija.
Pasniedzēja Anita Lasmane
6

60,00

21. marts

2017

Informācija kā instruments attīstības plānošanā.
Pasniedzējs Jānis Kauliņš
6

70,00

22. marts

2017

Iekšējo auditoru apmācību kurss (ISO 9001 un ISO 19011).
Pasniedzēja Iveta Reinholde
6

70,00

30. marts
2017
Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem
Pasniedzēja Anita Lasmane
6

60,00

 Vairāk informācijas par semināriem rakstot: info@kblc.lvedite.kemere@kblc.lv ;
Vai zvanīt Mob.: +371 29285297
Mācības notiek Rīgā.
Pēc pieprasījuma nodrošinām semināru organizēšanu pie klienta.

 

 

.

.

.