Aktuāli

Mēnesis

Semināru tēmas Nodarb.
ilgums
akad/st
Cena
bez
PVN

19. aprīlis
(Trešdiena)

Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem
Pasniedzēja Anita Lasmane
8

60,00

20. aprīlis
(Ceturtdiena)

Delikventa uzvedība – speciālista loma, sadarbība un labās prakses metodes.
Pasniedzēja Diāna Ziediņa
6

60,00

21. aprīlis un
28. aprīlis
(Piektdienas)

Skatuves runa.
Skatuves runas sagatavošana.
 (seminārs 2 vai 1 dienu)
Pasniedzēja Madara Melne-Tomsone
12

95,00

27. aprīlis
(Ceturtdiena)

Metaforiski asociatīvo kāršu izmantošana sociālajā darbā.
Pasniedzējas Agita Šmitiņa, Viktorija Gaina
6

65,00

27. aprīlis
(Ceturtdiena)
Atkarības. Procesu atkarības.
Pasniedzēja Kristīne Mozerte
6

60,00


Vair
āk informācijas par semināriem rakstot:info@kblc.lvsandra.kemere@kblc.lv
Vai zvanīt Mob.: +371 29285297;27744956; 20620488
Mācības notiek Rīgā.
Pēc pieprasījuma nodrošinām semināru organizēšanu pie klienta.

 

 

.

.

.