Aktuāli

Mēnesis

Semināru tēmas

Nodarb.
ilgums
akad/st

Cena
bez
PVN

 2 februāris

2017.

Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem

Pasniedzēja Anita Lasmane

8

60,00

9. februāris

Jauno tehnoloģiju ietekme uz jauniešiem

Pasniedzēja Kristīne Mozerte

6

50,00

16. februāris

Delikventa uzvedība – speciālista loma, sadarbība un labās prakses metodes

Pasniedzēja Diāna Ziediņa

6

50,00

3.,10.,17.,24. februāris

Specifiskā angļu valodas terminoloģija projektos
(
seminārs 4 dienas 1x nedēļā)

Pasniedzēja Iveta Reinholde

4 x 4

200,00

22. februāris

Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana.

Pasniedzēja Iveta Reinholde

6

55,00

 

 

.

.

.