Semināri vasaras sesijai

Sociālās jomas semināri

Vadības procesi

Delikventa uzvedība – speciālista loma, sadarbība un labās prakses metodes.

Iekšējo auditoru apmācību kurss (ISO 9001 un ISO 19011)

Iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana.

Ārkārtas situāciju pārvaldība.

Agresīvas reakcijas ķīmija.

Projektu pieteikumu sagatavošana

Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem

Iepirkuma procedūras skaidrojums un iepirkuma dokumentu sagatavošana ES projektiem

Metaforiski asociatīvo kāršu izmantošana sociālajā darbā.

Vadības prasmes

Atkarības. Procesu atkarības.

Konferenču un semināru organizēšana un plānošana

Komunikācijas prasmes

Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un vadība


Vair
āk informācijas par semināriem rakstot:info@kblc.lvsandra.kemere@kblc.lv
Vai zvanīt Mob.: +371 29285297;27744956; 20620488
Mācības notiek Rīgā.
Pēc pieprasījuma nodrošinām semināru organizēšanu pie klienta.

 

 

.

.

.