Aktuāli

reklamma

.

Agresija

.
Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar vardarbībā cietušām pilngadīgām personām.

.
45rerrrf

16 h seminārs 
Komunikācijasprasmesarmēdijiem ..